trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

ceturtdien, 18. janvārī


3. klase

1. Latviešu v. (I.I.)**
2. Angļu v.
3. Matemātika (I.I.)
4. Mājturība (A.P.)
5. klase

1.Literatūra
2. Matemātika (I. I.)
3. Sports (D. P.)
4. Latviešu v.
5. Dabaszin.
8. klase

1.Latviešu v.
2. Bioloģija
3. Matemātika
4. Sports(D. P.)
5. Angļu v.**
6. Klases st.
9.klase

1.Bioloģija
2. Matemātika
(A. B.)**
3. Latviešu v.
4. Sports(D. P.)
5. Angļu v.**

Skolā nav  - A. Immera, K. Siliņas - Ivancovas, S. Rozenbergas, I. Pitkēvičas (pēc 4. stundas).

otrdiena, 2018. gada 16. janvāris

trešdien, 17. janvārī


1.klase
1.Latviešu val.
2. Matemātika**
3. Vizuālā m.
4. Vizuālā m.
5. Sports
3. klase
1.Mūzika
2.Matemātika** (I.I.)
3.Dabaszinības (T.B.)
4.Latviešu v. (I.I.)
5. Sports (A.P.)
Pedēšana
(no plkst.12:30)
5. klase
1.Sociālās z.
2. Latviešu v./lit.
3. Matemātika
4 .Mājturība
5. Mājturība
6. Matemātika
6. klase
1. Matemātika
2. Latviešu val.
3. Sociālās z.
4. Literatūra
5. Sports (D. P.)
6. Klases st. (I. P.)
9. klase
1.Ķīmija
2. Ķīmija
3. - (Novuss 206., grāmatu lasīšana)
4. Vizuālā m.
5. Ģeogrāfija
6. Mājturība
7. Mājturība


Skolā nav K. Siliņas - Ivancovas, S. Rozenbergas, A. Immera.

pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris

otrdien, 16. janvārī


9. klase

1.Angļu v.
2. Matemātika (A.B.)
3. Fizika
4. Latvijas vēst.
5. Latviešu v.
6. Krievu v.
7. Mūzika
8. Klases st.

Skolā nav K. Siliņas - Ivancovas.

sestdiena, 2018. gada 13. janvāris

pirmdien, 15. janvārī


1.klase

1.Latviešu v.
2. Latviešu v.
3. Ētika
4. Matemātika(I.I.)
5. Sports (B.K.)
5. klase

1.Matemātika(I.I.)
2. Angļu v.
3. Sports (D.P.)
4. Latviešu v.
5. Sociālās z.
6. Informātika
6. klase

1.Latviešu v.
2.  Matemātika(I.I.)
3. Matemātika(I.I.)
4. Informātika
5. Literatūra
6. Latvijas vēst.
7. Angļu v.
8. klase

1.Matemātika
2. Matemātika
3. Latvijas vēst.
4. Latviešu v.
5. Fizika **
6.  Literatūra
7. Sports (D.P.)
9. klase

1.Latvijas vēst.
2. Latviešu v.
3. Literatūra
4. Angļu v.
5. Fizika (A. B.) **
6. Matemātika (A. B.)
7. Sports (D.P.)


Skolā nav A. Immera, Kr. Siliņas - Ivancovas.

trešdiena, 2018. gada 10. janvāris

piektdien, 12. janvārī


1.klase

1.Latviešu v.
2. Sociālās zin.
3. Matemātika
4. Projekta darbs
5. Mūzika
5. klase

1.Mūzika**
2. Matemātika**
3.Latviešu v.
4. Dabaszin.
5. Sports
6. Angļu v.
6. klase

1.Mūzika**
2. Krievu v.
3. Sports
4. Angļu v.
5. Matemātika
6. Dabaszin.
7. klase

1.Krievu v.
2. Angļu v.
3. Bioloģija**
4. Krievu v.
8. klase

1.Sports
2.  Bioloģija
3. Krievu v.
4. Mūzika
5. Angļu v.
9. klase

1.Sports
2. Matemātika**
3. Bioloģija
4. Matemātika
5. Krievu v.
6. Krievu v.
Filma “Baigā vasara”

Skolā nav - A. Immera, I. Eidaka (brauc uz olimpiādi ar skolēniem).

svētdiena, 2018. gada 7. janvāris

pirmdien, 8. janvārī


8. klase

1.Matemātika
2. Matemātika
3. Latvijas vēsture
4. Latviešu val.
5. - (galda spēles 206. k.)
6. Literatūra
7. Sports (D.P.)
9. klase

1.Latvijas vēsture
2. Latviešu val.
3. Literatūra
4. Angļu val.
5. Matemātika
6. -(galda spēles 206. k.)
7. Sports (D.P.)

Skolā nav A. Immera, A. Blumfeldes (pēc 4. stundas).
5. -  9. klasei  (8.01 - 28. 01) sporta stundas vada D. Podkalna
1.- 4. klasēm - klašu audzinātāji.

pirmdiena, 2017. gada 18. decembris

otrdien, 19. decembrī


6. klase

1.Latviešu v.
2. - 3.Mājturība (meit.)
2. - 3.  - zēniem
 (indiv. konsult.,galda spēles)
4. Vizuālā m.
5. Krievu v.
6. Latvijas vēst.
7. klase

1.Matemātika
2. - 3.Mājturība (meit.)
2. - 3.  - zēniem
 (indiv. konsult.,galda spēles)
4. Krievu v.
5. Latvijas vēst.
6. Latviešu v.
7. Matemātika

Skolā nav - Z. Rozenvalda (ar zēniem brauc uz konkursu “Ripo Auto”).