trešdiena, 2019. gada 29. maijs

otrdiena, 2019. gada 28. maijs

trešdien, 29. maijā


1.klase

1.Latviešu v.
2. Latviešu v.
3. Angļu v.
4. Vizuālā m.
5. Vizuālā m.
4. klase

1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Dabaszin.
4. Sociālās z.
5. Mājturība
5. klase

1.Angļu v.
2. Latviešu v.
3. Literatūra
4. Latviešu v.
5. Sports
6. klase

1.Literatūra
2. Latviešu v.
3. Sports

7. klase

1.Sports
2. Latviešu v.
3. Mājturība
4. Mājturība
8. klase

1.Ģeogrāfija
2. Sports
3. Mājturība
4. Mājturība
5. Latviešu v.

Skolā nav K. Siliņa- Ivancova ( līdz 5. st.)

9. klasei - angļu valodas un krievu valodas eksāmens
(Eksāmenu komisijā - I. Eidaka, N. Krempoha, I. Liepa,
K. Siliņa - Ivancova)

pirmdiena, 2019. gada 27. maijs

otrdien, 28. maijā


3. klase

1.Latviešu v.
2. Latviešu v.
3. Matemātika
4. Klases st.
5. Mūzika
5. klase

1.Mājturība
2. Mājturība
3. Matemātika
7. klase

1.Matemātika
2. Krievu v.
3. Krievu v.
4. Matemātika

6. un 8. klase brauc ekskursijā (kopā ar klases audzinātājām I. Eidaku, I. Pitkēviču)

Skolā nav K. Veide, I. Liepa (pēc 1. st.)

trešdiena, 2019. gada 22. maijs

pirmdien, 27. maijā


5. klase

5. Vizuālā m.
7. klase

1.-
2. Latviešu v.**
3. Pasaules vēst.
4. Sports
5. Angļu v.
6. Informātika
7. Matemātika
8. klase

1. Angļu v.
2. Latviešu v.**
3. Literatūra
4. Pasaules vēst.
5. Matemātika
6. Sports


Skolā nav K. Veide

piektdien, 24. maijā

Skolotāja S. Rozenberga brauc ekskursijā

(ar skolēniem -  makulatūras vācējiem)

ceturtdien, 23. maijā


3. klase

1.Matemātika
2. Latviešu v.
3. Mūzika
4. Mājturība
4. klase

5. -
6. klase

1.Mūzika
2. Dabaszin.
3. Sports
4. -
5. Matemātika
6. -
7. klase

1.Matemātika**
2. Sports
3. Vizuālā m.
4. Klases st.

8. klase

1.Pasaules vēst.
2. -
3. Ģeogrāfija
4. Vizuālā m.
5. Mūzika
6. Matemātika


Skolā nav I. Pitkēviča, I. Liepa