otrdiena, 2018. gada 11. decembris

trešdien, 12. decembrī


1.klase
1.Latviešu v.
2. Angļu v.
3. Matemātika
4. Sociālās z.

2. klase
1.Latviešu v.
2. Latviešu v.
3. Angļu v.
4. Matemātika
5. Sociālās z.
3. klase
1. Angļu v.
2. Matemātika
3. Latviešu v.
4. Vizuālā m.
5. Vizuālā m.
4. klase
1.Latviešu v..
2. Matemātika
3. Dabaszin.
4. Sports
5. Angļu v.
5. klase
1.Matemātika
2. Dabaszin.
3. Latviešu v.
4. Angļu v.
5. Latviešu v.
6. Sports
6.klase
1.Latvijas vēst.
2. Matemātika
3. Sports
4. Sociālās z.
5. Dabaszin.
6. Latviešu v.
7. Matemātika
7. klase
1.-
2. Latviešu v.
3. Matemātika
4. Bioloģija
5. Literatūra
6. Mājturība
7. Mājturība
8. Klases st.
8. klase
1.Sports
2. Ģeogrāfija
3. Latviešu v.
4. Literatūra
5. Bioloģija
6. Mājturība
7. Mājturība
9. klase
1.Latviešu v.
2. Sports
3. Ģeogrāfija
4. Klases st.
5. Matemātika
6. Mājturība(m.)
7. Mājturība(m.)
8. Literatūra

pirmdiena, 2018. gada 10. decembris

otrdien, 11. decembrī


1.klase
1.Latviešu v.
2. Latviešu v.
3. Dabszin.
4. Mūzika
5. Klases st.
2. klase
1.Latviešu v.
2. Latviešu v.
3. Matemātika
4. Dabaszin.
5. Mūzika

3. klase
1.Latviešu v.
2. Mūzika
3. Matemātika
4. Angļu v.
5. Dabaszin.
4. klase
1.Mūzika
2. Matemātika
3. Latviešu v.
4. Latviešu v.
5. Klases st.
6. Angļu v.

5. klase
1. Mājturība
2. Mājturība
3. Mūzika
4. Matemātika
5. Angļu v.
6. Sociālās z.
6.klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Mājturība
4. Mājturība
5. Literatūra
6. Krievu v.
7. Klases st.
7. klase
1.Matemātika
2. Krievu v.
3. Krievu v.
4. Ģeogrāfija
5. Matemātika
6. Latviešu v.
7. Bioloģija


8. klase
1.Ķīmija
2. Ķīmija
3. Latvijas vēst.
4. Latviešu v.
5. Krievu v.
6. Bioloģija
7. Krievu v.
9. klase
1.Krievu v.
2. Latvijas vēst.
3. Ķīmija
4. Ķīmija
5. Bioloģija
6.Mājturība (z.)
7. Mājturība(z.)
8. Bioloģija

sestdiena, 2018. gada 8. decembris

pirmdien, 10. decembrī


1.klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Ētika
4. Mājturība
5. Sports
2. klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Sports
4. Ētika
5. Mājturība
3. klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Mājturība
4. Sports
5. Sociālās z.
4. klase
1.Sports
2. Matemātika
3. Latviešu v.
4. Sociālās z.
5. Vizuālā m.
6. Vizuālā m.
5. klase
1.Latviešu v
2. Literatūra
3. Latv. v./ inform.
4. Inform./ latv. v.
5. Matemātika
6. Vizuālā m.
6. klase
1.Latviešu v.
2. Latvijas vēst.
3. Angļu v.
4. Angļu v.
5. Informātika
6. Matemātika
7. klase
1.Angļu v.
2. Sports
3. Latviešu v.
4. Latvijas vēst.
5. Vizuālā m.
6. Informātika
8. klase
1.Matemātika
2. Angļu v.
3. Latvijas vēst.
4. Latviešu v.
5. Literatūra
6. Sports
7. Matemātika
9. klase
1.Latvijas vēst.
2. Latviešu v.
3. Matemātika
4. Matemātika
5. Angļu v.
6. Angļu v.
7. Literatūra

ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris

piektdien, 7. decembrī


1.klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Dabaszin.
4. Sociālās z.
2.klase
1.Matemātika
2. Mūzika
3. Sports
4. Sociālās z.
3. klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Dabaszin.
4. Ētika
4. klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Latviešu v.
4. Klases st.
5. klase
1.Mūzika
2. Sociālās z.
3. Matemātika
4. Sports
6. klase
1.Sports
2. Matemātika
3. Mūzika
4. Krievu v.
5. Krievu v. (fak.)
7. klase
1.Latvijas vēst.
2. Sports
3. Krievu v.
4. Sociālās z.
5. Matemātika
6. Klases st.
8. klase
1.Fizika
2. Fizika
3. Sociālās z.
4. Matemātika
5. Mūzika
6. Krievu v.
9. klase
1.Krievu v.
2. Krievu v.
3. Fizika
4. Fizika
5. Sports
6. Mūzika

trešdiena, 2018. gada 5. decembris

ceturtdien, 6. decembrī


1.klase
1.Angļu v.
2. Latviešu v.
3. Matemātika
4. Mūzika
2. klase
1.Latviešu v.
2. Matemātika
3. Dabaszin.
4. Vizuālā m.
5. Vizuālā m.
3. klase
1.Matemātika
2. Angļu v.
3. Mūzika
4. Sports
5. Latviešu v.
4. klase
1.Sports
2. Matemātika
3. Angļu v.
4. Dabaszin.
5. Mūzika
6. Mājturība
5. klase
1. Latviešu v.
2. Literatūra
3. Vizuālā m.
4. Angļu v.
5. Sports
6. Matemātika
6. klase
1.Latvijas vēst.(p. d.)
2. Mūzika
3. Latviešu v.
4.  Angļu v
5. Vizuālā m.

7. klase
1.Angļu v.
2. Angļu v.
3. Sports
4. Latviešu v.
5. Matemātika
6. Mūzika
7. Matemātika
8. klase
1.Matemātika
2. Literatūra
3. Angļu v.
4.Vizuālā m.
5. Latviešu v.
6. Angļu v.
7. Sports
9. klase
1.Latviešu v.
2. Sports
3. Matemātika
4. Matemātika
5.  Angļu v.
6. Vizuālā m.
7. Angļu v.

Skolā nav I. Eidaka, T. Bāliņa