pirmdiena, 2020. gada 30. novembris

Otrdien, 1. decembrī

 


1. klase

Izmaiņu nav.

2. klase

Izmaiņu nav.

3. klase

Izmaiņu nav.

4. klase

Izmaiņu nav.


5. klase

1.Mūzika

2. Literatūra

3. Matemātika

4. Sociālā pedagoga nod.

5. Mājturība un tehn.

6. Mājturība un tehn.

6. klase

1.Latvijas vēsture

2. Latvijas vēsture

3. Mūzika

4. Matemātika

5. Latviešu v.

6. Krievu v.


Skolā nav: Kristīne Siliņa - Ivancova, Inga Liepa.


svētdiena, 2020. gada 29. novembris

Pirmdien, 30. novembrī


 1. klase

1.Sports

2. Matemātika

3. Dabas zinības

4. Klases st.

 1. klase

Izmaiņu nav.

(Mācās klātienē.)

 1. klase

Izmaiņu nav.

 1. klase

1.Datorika

2. Datorikas pulciņš

3. Sports

4. Latviešu v.

5. Latviešu v.

6. Mūzika

 1. klase

1,Sociālās z.

2. Sociālās z.

3. Latviešu v,

4. Informātika

5. - 1. klase

1.Latviešu v.

2. Literatūra

3. Sociālā pedagoga nod.

4. Sociālā pedagoga nod.

5. Informātika

6. Dabas zinības

7. Dabas zinības


Skolā nav: Kristīne Siliņa - Ivancova, Inga Liepa.


otrdiena, 2020. gada 24. novembris

Ceturtdien, 26. novembrīNenotiek angļu v. un matemātika klātienē. 
(Pārējās stundas - pēc e - klases dienasgrāmatas saraksta.)

Skolā nav: Kristīne Siliņa - Ivancova, Inga Liepa.

otrdiena, 2020. gada 17. novembris

Ceturtdien, 19. novembrī

 

 1. .klase


 1. Latviešu v.

 2. - (V.K.)

 3. Matemātika

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

2. klase


 1. Latviešu v.

 2. Latviešu v.

 3. Matemātika

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

3. klase


 1. Latviešu v.

 2. Vizuālā m.

 3. Vizuālā m.

 4. Angļu v.

 5. Mūzika

4. klase


 1. Matemātika

 2. Mūzika

 3. Sociālās z. un vēsture

 4. Matemātikas pulciņš

 5. Angļu v.

5.klase


 1. -

 2. Matemātika

 3. Vizuālā m.

 4. Latviešu v.

 5. Klases st.

 6. Mūzika

6. klase 

 

 1. Literatūra

 2. Angļu v.

 3. Mūzika

 4. Matemātika

 5. -

 6. Vizuālā m.

pirmdiena, 2020. gada 16. novembris

Otrdien, 17. novembrī


 1. .klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Latviešu v.

 4. Dizains un tehn

 5. Mūzika

2. klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Dabaszinības

 4. Mūzika

 5. Angļu v

3. klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Angļu v.

 4. Latviešu v.

 5. Klases st

4. klase


 1. Matemātika

 2. Angļu v.

 3. Dabaszin.

 4. Latviešu v.

 5. Klases st.

5.klase


 1. Mūzika

 2. Literatūra

 3. Matemātika

 4. Angļu v.

 5. Mājturība un tehn.

 6. Mājturība un tehn.

6. klase 

 

 1. Latvijas vēst.

 2. Latvijas vēst.

 3. Mūzika

 4. Matemātika

 5. Latviešu v.

 6. Krievu v.

ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris

Pirmdien, 16. novembrī

 

 1. klase


1.Matemātika

2. Latviešu v.

3. Dabaszinības

4. Klases st.


 1. klase


1. Latviešu v.

2. Matemātika

3. Sociālās z.

4. Mājturība


 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Ētika

 1. klase


1.Sports

2. Matemātika

3. Datorika

4. Latviešu v.

5.Latviešu v.


 1. klase


1.Sociālās z.

2. Sociālās z.

3. Latviešu v.

4. Angļu v.

5. Informātika


 1. klase


1.Latviešu v.

2. Angļu v.

3. Matemātika

4. Informātika

5.-

6. Dabaszinības

7. Dabaszinības

Piektdien, 13. novembrī

 

1.klase


 1.  Latviešu v.

 2.  Dabaszin.

 3.  Mūzika

 4.  Dizains un tehn.

2. klase


1. Matemātika

2. Latviešu v.

3. Ētika

4. Klases st.

5. Mūzika


3. klase


1.Latviešu v.

2. Mūzika

3. Matemātika

4. Sociālās z.

5. Klases st.


4. klase


 1. Mūzika

 2. Matemātika

 3. Latviešu v.

 4. Teātra m.

 5. Vizuālā m.

 6. Vizuālā m.

5.klase


 1. Matemātika

 2. Latviešu v.

 3. Latviešu v.

 4. Mūzika

 5. Dabaszinības

 6. Dabaszinības

6. klase


 1. Mājjturība

 2. Mājturība

 3. Matemātika

 4. Latviešu v. 

 5. Literatūra

 6. Krievu v.


otrdiena, 2020. gada 10. novembris

Ceturtdien, 12. novembrī

 

1. klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Dizains un tehn.

 4. Sociālās z.

2. klase


 1. Latviešu v.

 2. Latviešu v.

 3. Matemātika

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

3. klase


 1. Latviešu v.

 2. Mūzika

 3. Dabaszinības

 4. Angļu v

 5. Latviešu v.

4. klase


 1. Angļu v.

 2. Matemātika

 3. Sociālās z.

 4. Matemātikas pulciņš


5. klase


 1. Matemātika

 2. Latviešu v.

 3. Angļu v.

 4. Vizuālā m.

 5. Latviešu v.

6. klase


 1. Mūzika

 2. Angļu v.

 3. Latviešu v.

 4. Matemātika

 5. Vizuālā m.