pirmdiena, 2021. gada 27. septembris

Otrdien, 28. septembrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības


 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st.


 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st

4.  klase


Mācās attālināti.

(Matemātikā pildīt: uzdevumi.lv)

5. klase


1.Krievu v.

2. Matemātika

3. Klases st.

4. Matemātika

5. -

6. Mūzika

6. klase


1.Latviešu v.

2. Krievu v.

3. Latviešu v.

4. Informātika

5. Matemātika (konsultācija)

6. -

7. Mūzika

7. klase


1. Matemātika

2. Latviešu m.

3. -

4. Krievu v.

5.Inženierzinības
8. klase


1.Fizika

2. Fizika

3. Krievu 

4. Matemātika

5. Datorika

6. Datorika

7. Literatūra

8. Mūzika

9. klase


1.-

2. Matemātika

3. Fizika

4. Fizika

5. Krievu v.

6. Krievu v.Skolā nav K. Siliņa - Ivancova, I. Eidaka,  A. Priedniece.


piektdiena, 2021. gada 24. septembris

Pirmdien, 27. septembrī

 

4. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Datorika

5. Latviešu v.

5. klase


1. -

2. Literatūra

3. Datorika

4. Latviešu v.

5. Matemātika

6. Latviešu v.

7. Sports un veselība

6. klase


1.Matemātika

2. Sports

3. Matemātika

4. Grāmatu lasīšana.

7. klase


1.Ģeogrāfija (A. P.)

2. Ģeogrāfija (A. P.)

3. Grāmatu lasīšana

4. Sports un veselība

5. Datorika

6. Datorika

8. klase


1.Klases stunda

2. Matemātika (K. O.)

3. Ģeogrāfija (A. P.)

4. Ģeogrāfija (A. P.)

5. Sports un veselība

6. Matemātika (K. O.)

7. Sociālās zinības (A. P.)

9. klase


1.Bioloģija (att.)

2. Bioloģija (att.)

3. Sports

4. Matemātika (K.O.)

5. Ģeogrāfija (A. P.)

6. Ģeogrāfija (A. P.)Skolā nav K. Siliņa -Ivancova, I. Eidaka.


ceturtdiena, 2021. gada 23. septembris

Piektdien, 24. septembrī.

 

2. un 3. klase mācās attālināti.

9. klasei nenotiek matemātika - 2. stunda

 

( izmantojiet grāmatu ārpusklases lasīšanai).


Skolā nav K. Siliņa - Ivancova, V. Kursīte, S. Rozenberga


trešdiena, 2021. gada 22. septembris

Ceturtdien, 23. septembrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Mūzika

4. Mūzika


 1. klase


1.Mūzika

2. Mūzika

3. Latviešu v.

4. Sports un veselība

5. Sociālās z.


 1. klase


1.Sports un veselība

2. Dabaszinības

3. Vizuālā m.

4. Vizuālā m.

5. Mūzika

6. Mūzika

 1. klase


1.Krievu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Dabaszinības

5. Latviešu v.

6. Sports un veselība

7. Teātra m.

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Latviešu v.

3. Sports un veselība

4. Literatūra

5. Matemātika

6. Krievu v.

 1. klase


1. Grāmatu lasīšana

2. Krievu v.

3. Latviešu v.

4. Vizuālā m.


 1. klase


1.- 

2. Sports un veselība*

3. Krievu v.

4. Literatūra*

5. Latviešu v.

6. Teātra māksla


 1. klase


1.-

2. Sports un veselība*

3. Latviešu v.*

4. Krievu v.

5. Grāmatu lasīšana


 1. klase


1.Latviešu v.

2. Literatūra

3. Grāmatu lasīšana

4. Latviešu v.* (p.d.)

5. Vizuālā m.


Skolā nav K. Siliņa - Ivancova, I. Eidaka


otrdiena, 2021. gada 21. septembris

Trešdien, 22. septembrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Latviešu v.

3. Sportsun veselība

4. Matemātika

5. Sociālās zinības


 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Sportsun veselība

5. Dabaszinības


 1. klase


1. Latviešu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Sociālās zinības

5. Sports


 1. klase


1. Dizains un tehn. 2. gr.   2. Dizains un tehn. 2.gr.

3. Dabaszinības

4. Matemātika

5. Klases st.

6. Sports un veselība

 1. klase


1.Vizuālā māksla.

2. Vizuālā māksla.

3. Matemātika

4. Grāmatu lasīšana.


 1. klase


1.Matemātika

2. Matemātika

3. Literatūra

4. Grāmatu lasīšana

5. Mājturība

6. Mājturība


 1. klase


1. Klases st.

2. Latviešu v.

3. Dizains un tehn. 2. gr.

4. Dizains un tehn. 2.gr.

5. Grāmatu lasīšana


 1. klase


Mācību ekskursija (K. O.)


 1. klase


1.-

2. Sports un veselība

3. Ķīmija

4. Ķīmija

5. Latviešu v.

6. Grāmatu lasīšana.

7. Mājturība

8. MājturībaSkolā nav K. Siliņa -Ivancova, I. Eidaka, S. Grase


pirmdiena, 2021. gada 20. septembris

Otrdien, 21. septembrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st. 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st. 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st. 1. klase


1.Matemātika (I. I.)

2. Matemātika (I. I.)

3. Nodarbība (S. H.)

4. Nodarbība (S. H.)


 1. klase


1.-

2. Klases st.

3. Klases st.

4. Matemātika (I. I.)

5. Krievu v.

6. Mūzika

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Latviešu v.

3. Matemātika (I. I.)

4. Informātika

5. -

6. Krievu v.

7. Mūzika

 1. klase


1. Nodarbība (S. H.)

2. Nodarbība (S. H.)

3. Latviešu v.

4. Krievu v. 1. klase


1.-

2. -

3. Krievu v.

4. Literatūra

5. Datorika

6. Datorika

7. Nodarbība (K. O.)

8. Mūzika

 1. klase


1.Krievu v.

2. Krievu v.

3. Filma “Bermontiāde”

4.  Filma “Bermontiāde”


Skolā nav K. Siliņa - Ivancova, I. Eidaka


ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris

Piektdien, 17. septembrī

 

 1. klase


1.Sports un veselība

2. Latviešu v.

3. Dizains un tehnoloģijas

4. Dizains un tehnoloģijas

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dizains un tehnoloģijas

4. Dizains un tehnoloģijas

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Ētika

4. Mājturība

 1. klase


1.Mūzika

2. Sports un veselība

3. Matemātika

4. Mūzika

5. Matemātika


 1. klase


1.Matemātika

2. Mūzika

3. Sports un veselība

4. Klases st.


 1. klase


1. Latviešu v.

2. Literatūra

3. Mūzika

4.Matemātika

5. Sports

6. Klases st.

 1. klase


1. Bioloģija (att.)

2. Bioloģija (att.)

3. Literatūra

4. Sports un veselība

5. Mūzika


 1. klase


1.Klases st.

2. Angļu v.

3. Bioloģija (att.)

4. Bioloģija (att.)

5. Angļu v.

6. Angļu v.

7. Latviešu v.

 1. klase


1.Angļu v.

2. Matemātika

3. Angļu v.

4. Angļu v.

5. Literatūra

6. Mūzika