ceturtdiena, 2021. gada 25. novembris

Piektdien, 26. novembrī

 

4. klase

1.un 3.st. Mūzikas vietā Matemātika (I.I.)

5. klase

5. st. nenotiek

6. klase

2.st. Matemātika (I.I.)


7. klase

6.st. nenotiek

9. klase

Mācās attālināti 

 3. un 4.st.izpilda darbu vēsturē uzdevumi.lv

5.un 6. st. pieslēdzas tiešsaistei bioloģijā (skatīt - e - klasē)


trešdiena, 2021. gada 24. novembris

Ceturtdien, 25. novembrī

 No 24. novembra e-klasē dienasgrāmatā ir mainītais stundu saraksts.


Trešdien, 24. novembrī

 

1.klase


1.Latviešu v.

2. Latviešu v.

3. Matemātika

4. Sports

5. Sociālās z.

2.klase


1.Sports

2. Latviešu v.

3. Matemātika

4.Dabaszinības

5. Sociālās z.

3.klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Sports

4. Dabaszinības

5. Klases st.

4.klase


1.Vizuālā m.

2. Vizuālā m.

3. Matemātika

4. Dabaszinības

5. Sports5.klase


1.Dizains un tehn. 1.gr. DD

1.Dizains un tehn. 2.gr. 122

2. Dizains un tehn.1.gr. DD

2. Dizains un tehn. 2.gr. 122

3. - (Grāmatu lasīšana)

4. - (Grāmatu lasīšana)

5. Matemātika

6. Sports

6.klase


1. - (Grāmatu lasīšana)

2. - (Grāmatu lasīšana)

3. Latviešu v.

4. Matemātika

5. Mājturība un tehn. 

6. Mājturība un tehn.

7. Vizuālā m.

7.klase


1.-

2. Matemātika

3. Vizuālā m.

4. Vizuālā m.

5. Latviešu v.

6. Matemātika

7. Sports


8.klase


1.Latviešu v.

2. Literatūra.

3. Dizains un tehn.

(1. gr. - DD) 

3. Dizains un tehn.

(2. gr. -122) 

4. Dizains un tehn.

(1. gr. - DD)

4. Dizains un tehn.

(2. gr. -122) 

5. Ķīmija

6. Ķīmija

9.klase


1.Matemātika

2. Sports

3. Ķīmija

4. Ķīmija

5. Vēsture (filma)

6. Vizuālā m.

7. Mājturība un tehn. 

8. Mājturība un tehn.

pirmdiena, 2021. gada 22. novembris

Otrdien, 23. novembrī

 

1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabszinības

4. Klases st.

2. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3.Dizains un tehn.

4. Dizains un tehn.

5. Angļu v.

3. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Angļu v.

5. Sociālās z.

4. klase


1.Sports

2. Sports

3. Angļu v.

4. Matemātika

5. Matemātika

5. klase


1. Angļu v.

2. Krievu v.

3. Sports

4. Sports.

5. Klases st.

6. Mūzika

6. klase


1. Krievu v.

2. Latviešu v.

3. Literatūra

4. Informātika 

5. Sports

6. Sports

7. Mūzika

7. klase


1.Matemātika

2. Angļu v.

3. Krievu v.

4. Latviešu v.

5. Inženierzinības

6. Angļu v.8. klase


1.Fizika

2. Fizika

3. Matemātika

4. Krievu v.

5. Datorika

6. Datorika

7. Angļu v.

8. Mūzika

9. klase


1.Literatūra

2. Matemātika

3. Fizika

4. Fizika

5. Latviešu v.

6. Krievu v.

7. Krievu v.trešdiena, 2021. gada 17. novembris

Pirmdien, 22. novembrī

 

1.klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Dabaszinības

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

2. klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Latviešu v.

 4. Dabaszinības

 5. Vizuālā m.


3. klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Latviešu v.

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

4. klase


 1. Latviešu v.

 2. Angļu v.

 3. Latviešu v.

 4. Datorika

 5. Sports

 6. Latviešu v.


5. klase


 1. Matemātika

 2. Literatūra

 3. Datorika

 4. Latviešu v.

 5. Latviešu v.

 6. Angļu v.

6. klase


 1. Angļu v.

 2. Sports

 3. Matemātika

 4. Angļu v.

 5. Matemātika

7. klase


 1. Ģeogrāfija

 2. Ģeogrāfija

 3. Angļu v.

 4. Sports

 5. Datorika

 6. Datorika

 7. Klases st.

8. klase


 1. Sports

 2. Klases st.

 3. Ģeogrāfija

 4. Ģeogrāfija

 5. Angļu v.

 6. Matemātika9. klase


1.-

2. Matemātika

3. Sports

4. Matemātika

5. Ģeogrāfija

6. ĢeogrāfijaĢeogrāfijā uzdoti patstāvīgie darbi 7., 8., 9. klasei  - būs e- klasē, kuri jāizpilda stundās.


otrdiena, 2021. gada 16. novembris

Trešdien, 17. novembrī

 

1.klase


1.Klases st.

2. Latviešu v.

3. Sports

4. Dizains un tehnoloģijas

5. Dizains un tehnoloģijas

2.klase


1.Klases st.

2. Latviešu v.

3. Matemātika

4. Sports

5. Latviešu v.


3.klase


1.Klases st.

2. Latviešu v.

3. Matemātika

4. Dabaszinības

5. Sports


4.klase


1.Klases st.

2. Dizains un tehn.

(1. un 2. gr. S. G.)

3. Dabaszinības

4. Matemātika5.klase


Mācās attālināti.

6.klase


1.Klases st.

2. Latviešu v.

3. Matemātika

4. Literatūra

5. Mājturība un tehn. (S. G.)

6. Mājturība un tehn. (S. G.)

7.klase


1.Klases st.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Vizuālā m.(p.d.- 303.kab.) 

5. Matemātika8.klase


1.Klases st.

2. Sports un veselība

3. Dizains un tehn.(2. gr.)

4.  Dizains un tehn.(2. gr.) 

5. Ķīmija

6. Ķīmija


9.klase


1.Klases st.

2. Mājturība un tehn. 

( p. d. - S. G. - 304. kab.)

3. Ķīmija

4. Ķīmija

5. Latviešu v.

6. Matemātika

pirmdiena, 2021. gada 15. novembris

Otrdien, 16. novembrī

 

1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabszinības

4. Klases st.

2. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Vizuālā m.

5. klases st.

3. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Sociālās z.

5. Angļu v.

4. klase


1.Sports

2. Sports

3. Matemātika

4. Angļu v.

5.Matemātika

5. klase


1.Krievu v.

2. Angļu v.

3. Sports

4. Klases st.

5. Nodarbība (K.O.)

6. Mūzika

6. klase


1.Angļu v.

2. Krievu v.

3.Latviešu v.

4. Informātika (D.E)

5. Latviešu v.

6. Klases st.

7. klase


1.Matemātika

2. Latviešu v.

3. Angļu v.

4. Krievu v.

5. Inženierzinības

6. Angļu v.

7. Matemātika


8. klase


1.Fizika

2. Fizika

3. Krievu v.

4. Matemātika

5. Datorika

6. Datorika

7. Angļu v.

8. Mūzika

9. klase


1.Literatūra

2. Matemātika

3. Fizika

4. Fizika

5. Krievu v.

6. Krievu v.

7. Sports