ceturtdiena, 2022. gada 28. aprīlis

Pirmdien, 2. maijā

 

4. klase


  1. Latviešu v.

  2. Angļu v.

  3. Latviešu v.

  4. Datorika

  5. Sports

5. klase


1.Matemātika

2. Latviešu v.

3. Datorika

4. Latviešu v.(pārb. darbs)

5. Literatūra (pārb. darbs)

6. Angļu v.

7. kl nenotiek - teātra māksla.

Skolā nav S. Rumba.


trešdiena, 2022. gada 27. aprīlis

Piektdien, 29. aprīlī

 2. stundā 7., 8., 9. klasei - Karjeras stunda.

Pēc 4. stundas - TALKA


Ceturtdien, 28. aprīlī

 

4. klase


1.Latviešu v. (T.B.)

2. Dabaszinības

3. Latviešu v. (T.B.)

4. Matemātika

5. klase


Mācās attālināti. 

Jālasa ārpusklases literatūru.


Skolā nav S. Rumba.


otrdiena, 2022. gada 26. aprīlis

Trešdien, 27. aprīlī

 

Trešdien visas stundas notiek pēc saraksta e- klasē. Izmaiņu nav.

trešdiena, 2022. gada 20. aprīlis

Piektdien, 22. aprīlī

5. klasei no plkst. 12:05 (2 stundas) nodarbība par viedierīcēm.

7. un 9. klasei 3. un 4. stundā nodarbība par viedierīcēm.4.klase


1.Sports

2. -

3. Matemātika

4. Matemātika


5. klase


1.Matemātika

2. Krievu v.

4. Klases st.

5. Nodarbība 

6. Nodarbība

6. klase


1.-

2. Latviešu v.

3. Literatūra

4. Klases st. 

5. Matemātika

6. Krievu v.

7. klase


1.Literatūra

2.-

3. Nodarbība

4. Nodarbība

5. Krievu v.*

6. Matemātika

7. Klases st.

8. klase


1.Krievu v.

2. Matemātika

3.Ķīmija

4. Ķīmija

5. (Fakult. ķīmijā)

6. Latviešu v.9. klase


1.Ķīmija

2. Ķīmija

3. Nodarbība

4. Nodarbība

5. Krievu v.*


Skolā nav M. Anskonska.


Ceturtdien, 21. aprīlī

 4. klasei no plkst. 12:05 līdz 14:00 nodarbība “Veselīgs uzturs”

otrdiena, 2022. gada 19. aprīlis

Trešdien, 20. aprīlī

  5. stundā 7., 8., 9. klasei (304. un 305. kabinetā) -

 tikšanās (tiešsaistē) ar skolas absolventu Elviju Kukšu.

7. klase

Nenotiek vizuālā māksla


1.Bioloģija

2. Bioloģija

3. Matemātika *

4. Latviešu v.

5. Tikšanās ar absolventu.trešdiena, 2022. gada 13. aprīlis

Ceturtdien, 14. aprīlī

 

4. klase


1.Latviešu v.

2. Dabaszinības

5. klase


1.Sports*

2. Latviešu v.

6. klase


1.Latviešu v.*

2. Angļu v.

7. klase


1.Literatūra*

2. Sports

8. klase


1.Sports*

2. Literatūra

9. klase


1. Vēsture

2. Vēsture


1.- 4. klasei pirmās 4 stundas pēc saraksta e - klasē


otrdiena, 2022. gada 12. aprīlis

Trešdien, 13. aprīlī.

 

7. klase 


1.Bioloģija

2. Bioloģija

3. Dizains un tehn.

 (1. gr 112.)

4. Dizains un tehn. 

(1. gr 112.)

5. Latviešu v.

8. klase


1.Literatūra

2. Sports

3. Vizuālā m.

4. Vizuālā m.

5. Bioloģija

6. Bioloģija

7. Latviešu v.

9. klase

1.-

 2. Latviešu v

3. Bioloģija

4. Bioloģija

5. Sociālās z.

6. Klases st.

7. Mājturība(S.G.)

8. Mājturība.(S.G.)


4. klasei 1. un 2. stunda - 1.grupai 112. kab.

3. stundā 5. un 6. klasei tikšanās ar skolas absolventi Rutu Zatleri.

4. stundā 7., 8., 9. klasei tikšanās ar skolas absolventi Rutu Zatleri.


Skolā nav Z. Rozenvalds, K. Siliņa - Ivancova, K. Ostrovska.


pirmdiena, 2022. gada 11. aprīlis

Otrdien, 12. aprīlī

 

4. klase


1.Sociālās zinības*

2. Sociālās zinības

3. Matemātika

4. -

5. Angļu v.

6. -


5. klase


1. Angļu v.

2. Matemātika

3. Sociālās zinības

4. Sociālās zinības

5. -

6. Mūzika


6. klase


1.Matemātika

2. Latviešu v.*

3. Angļu v.*

4. Informātika

5. Sociālās zinības

6. Sociālās zinības

7. Mūzika

7. klase


1.Sociālās zinības*

2. Angļu v.

3. Angļu v.*

4. Latviešu v.

5. Iženierzinības
8. klase


1.Fizika

2.  Fizika

3. -

4. Angļu v.*

5. Datorika

6. Datorika

9. klase


1.Latviešu v.

2.Literatūra*

3. Fizika

4. Fizika


3. klase mācās attālināti.


Skolā nav K. Siliņa - Ivancova, Z. Rozenvalds, K. Ostrovska, S. Rozenberga


piektdiena, 2022. gada 8. aprīlis

Pirmdien, 11. aprīlī

 

6. klase


1.Matemātika*(303.)

2. Matemātika

3. Sports

4. Angļu v. 


8. klase


1.Sports

2. Sociālās z.* (303.)

3. Ģeogrāfija

4. Ģeogrāfija

5. Angļu v.

9. klase


1.-

2. Sports

3. Angļu v.* (305.)

4. Angļu v.* (305.)

5. Ģeogrāfija

6. Ģeogrāfija


Skolā nav Z. Rozenvalds, K. Siliņa - Ivancova.


ceturtdiena, 2022. gada 7. aprīlis

Piektdien, 8. aprīlī

7., 8.,un 9. klasei 1. stundā nodarbība (Sadales tīkls).

trešdiena, 2022. gada 6. aprīlis

Ceturtdien, 7. aprīlī

 

6. klase


1.Latviešu v.

2. Angļu v.

3. Matemātika

4. Vizuālā m.

5. Literatūra

7. klase


1.Grāmatu lasīšana

2. Sports

3. Latviešu v.*

4. Literatūra*

8. klase


1.Sports*

2.Literatūra*

3. Angļu v.*

4. Grāmatu lasīšana

5. Latviešu v.

9. klase


1.Sports*

2. Latviešu v.*

3. Literatūra*

4. Angļu v.*

5. Vizuālā m.


5. kl. - 1. st. individuālas konsultācijas matemātikā (I.I.)


Skolā nav I. Eidaka, K.Siliņa -Ivancova, K. Ostrovska


otrdiena, 2022. gada 5. aprīlis

Trešdien, 6. aprīlī

 

2. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabas zinības

4. Sports*

5. Vizuālā m.

4. klase


1.Vizuālā m.

2. Vizuālā m.

3. Matemātika

4. Dabas zinības

5. Sports

5. klase


1.Dizains un tehn.

    2. gr.(112.- S. G.)

2. Dizains un tehn. 2. gr

3. Sports

4. Matemātika

6. klase


1.Sports *

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Mājturība 2. gr.(112. - S.G.)

5. *Mājturība

 2. gr.(112. - S.G.)

7. klase


1.Bioloģija

2. Bioloģija

3. Vizuālā m.

4. Vizuālā m.

5.Latviešu v.

6. Matemātika

8. klase


1.Matemātika

2. Sports

3. Dizains un tehn.

   2. gr.(112.- S. G.)

4. Dizains un tehn.       (2. gr.)

5. Bioloģija

6. Bioloģija

7. Latviešu v.

8. Literatūra

9. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Bioloģija

4. Bioloģija

5. *Mājturība (S. G.)

6. MājturībaSkolā nav I. Eidaka, Z. Rozenvalds, K.Siliņa - Ivancova


pirmdiena, 2022. gada 4. aprīlis

Otrdien, 5. aprīlī.

 

4. klase


1.Krievu v. (D.P.)

2. Matemātika (I.I.)

3. Klases st.

4. (Grāmatu lasīšana)

5. Angļu v.


6. klase


1.Matemātika (I.I.)

2. Latviešu v. *

3. Angļu v.

4. Informātika (I. I.)

5. (Grāmatu lasīšana)

6. Mūzika

8. klase


1.Fizika

2. Fizika

3. Matemātika (K.O.)

4. Krievu v.(K.O.)

5. Datorika (I.I.)

6. Datorika 

7. Angļu v.

5. klase


1.Angļu v.*

2. Krievu v.(K.O.)

3. Matemātika (I.I.)

4. (Grāmatu lasīšana)

5. Mūzika

7. klase


1.Angļu v.*

2. Angļu v.

3. (Grāmatu lasīšana)

4. Latviešu v.

5. Inženierzinības.

9. klase


1.Latviešu v.

2. Literatūra*

3. Fizika

4. Fizika

5. Krievu v.(K.O.)

6. Matemātika (K.O.)


Skolā nav I. Eidaka, Z. Rozenvalds, K.Siliņa - Ivancova., N. Krempoha.