otrdiena, 2022. gada 24. maijs

Ceturtdien, 26. maijā

 7. un 8. klase brauc ekskursijā. (Pedagogi : K. Ostrovska, D. Embrekšs)

1., 2., 4., 5., 6. klasei nenotiek - sports.

(Ieteicams lasīt grāmatas, nodot mācību grāmatas bibliotēkā.)

Autobuss no skolas uz Bērzi - plkst.12:50.

Pedagoģiskās padomes sēde - plkst. 13:00.


Trešdien, 25. maijā.

Pārgājieni, ekskursijas. Autobuss no skolas uz Bērzi...plkst. 14:00

pirmdiena, 2022. gada 23. maijs

Otrdien, 24. maijā

4. klase


4. - (Var nodot grāmatas bibliotēkā.)


5. klase


4. Matemātika (pārb. d.) - V.K.

5. Matemātika (pārb. d.) - V.K.8. klase


3. - (Var nodot grāmatas bibliotēkā.)Skolotāja K. Siliņa - Ivancova - vada 9. klases eksāmenu no plkst. 10:00.


ceturtdiena, 2022. gada 19. maijs

Piektdien, 20. maijā

 

8. klase


1.Klases st.

2. Pēdējais zvans  9. kl.

3. Ķīmija

4. Ķīmija

5. Ķīmijas fak.

6. Krievu v. (pārb. d.)

7. Mūzika

9. klase


1.Ķīmija

2.  Pēdējais zvans

……………..

6. klase


1.Mūzika

2. Pēdējais zvans  9. kl.

3. Klases st.

4. Latviešu v.

5. Matemātika

6. -


2. stundā  - pēdējais zvans 9. klasei (piedalās visas klases).

trešdiena, 2022. gada 18. maijs

Ceturtdien, 19. maijā

 

6. klase


4. Matemātika

8. klase


3. Vēsture

9. klase


5. Literatūra


Pārējās stundas - pēc saraksta, nenotiek vizuālā māksla.


pirmdiena, 2022. gada 16. maijs

Otrdien, 17. maijā

 

7. klase


5. Inženierzinības - nenotiek.

8. un 9. klase brauc mācību ekskursijā.


Pedagogi : Mihails Ševčenko,

                 Katrīna Ostrovska

trešdiena, 2022. gada 11. maijs

Piektdien, 13. maijā

 

6. klase


1.Mūzika

2. Latviešu v.

3. Literatūra

4. Matemātika

5. Klases st.

6. Krievu v.

7. klase


1.Klases st.

2. Mūzika

3. Sports

4. Literatūra

5. Krievu v.

6. Matemātika

9. klase


1.Ķīmija

2. Ķīmija

3. Krievu v.

4. Krievu v.

5. Mūzika

3. un 4. klase - 


ekskursijā


(S. Rozenberga, D. Podkalna)


pirmdiena, 2022. gada 9. maijs

Otrdien, 10. maijā

 

2. klase


4. -

4. klase


1.Sociālās z.

2. Sociālās z.

3. Krievu v.

4. Matemātika

5. Klases st.


7. klase


1.Matemātika

2. Krievu v.

3. Sociālās z.

4. -

5. Inženierzinības

8. klase


1.Fizika

2. Fizika

3. Matemātika

4. Krievu v.

5. Datorika

6. Datorika

7. -

9. klase


1.Krievu v.

2. Matemātika

3. Fizika

4. Fizika

5. Latviešu v. (patst. d.)

6. Literatūra (patst. d.)
5. un 6. klase - ekskursijā.

 Skolotājas:

K. Ostrovska,

I.Pitkēviča


Skolā nav I. Laurinaite.


otrdiena, 2022. gada 3. maijs

Pirmdien, 9. maijā.

 

3. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Sociālās z.

4. klase


1.Latviešu v.

2. Sports

3. Latviešu v.

4. Datorika

5. Angļu v. (patst. darbs)

6. Latviešu v.

5. klase


1.Matemātika

2. Literatūra

3. Datorika

4. Latviešu v.

5. Latviešu v.

6. klase


1.Sports

2. Matemātika

3. Matemātika

4. Angļu v. (patst. darbs)

7. klase


1.Ģeogrāfija

2. Ģeogrāfija

3. Angļu v. (patst. darbs)

4. Sports

5. Datorika

6. Datorika

7. Teātra māksla

8. klase


1. Nodarbība

2. Nodarbība

3. Ģeogrāfija

4. Ģeogrāfija

5. Matemātika

6. Klases st.

7. Sociālās z.

9. klase


1. Nodarbība

2. Nodarbība

3. Sports

4. Matemātika

5. Ģeogrāfija

6. Ģeogrāfija

7. Angļu v. (patst. darbs)

2. klase


Ekskursija (V.K.)


Skolā nav I. Laurinaite


pirmdiena, 2022. gada 2. maijs

Otrdien, 3. maijā

 3. maijā -  saīsinātās stundas.

5. kl. mūzika sākas 12:05