otrdiena, 2022. gada 24. maijs

Ceturtdien, 26. maijā

 7. un 8. klase brauc ekskursijā. (Pedagogi : K. Ostrovska, D. Embrekšs)

1., 2., 4., 5., 6. klasei nenotiek - sports.

(Ieteicams lasīt grāmatas, nodot mācību grāmatas bibliotēkā.)

Autobuss no skolas uz Bērzi - plkst.12:50.

Pedagoģiskās padomes sēde - plkst. 13:00.


Trešdien, 25. maijā.

Pārgājieni, ekskursijas. Autobuss no skolas uz Bērzi...plkst. 14:00

pirmdiena, 2022. gada 23. maijs

Otrdien, 24. maijā

4. klase


4. - (Var nodot grāmatas bibliotēkā.)


5. klase


4. Matemātika (pārb. d.) - V.K.

5. Matemātika (pārb. d.) - V.K.8. klase


3. - (Var nodot grāmatas bibliotēkā.)Skolotāja K. Siliņa - Ivancova - vada 9. klases eksāmenu no plkst. 10:00.


ceturtdiena, 2022. gada 19. maijs

Piektdien, 20. maijā

 

8. klase


1.Klases st.

2. Pēdējais zvans  9. kl.

3. Ķīmija

4. Ķīmija

5. Ķīmijas fak.

6. Krievu v. (pārb. d.)

7. Mūzika

9. klase


1.Ķīmija

2.  Pēdējais zvans

……………..

6. klase


1.Mūzika

2. Pēdējais zvans  9. kl.

3. Klases st.

4. Latviešu v.

5. Matemātika

6. -


2. stundā  - pēdējais zvans 9. klasei (piedalās visas klases).

trešdiena, 2022. gada 18. maijs

Ceturtdien, 19. maijā

 

6. klase


4. Matemātika

8. klase


3. Vēsture

9. klase


5. Literatūra


Pārējās stundas - pēc saraksta, nenotiek vizuālā māksla.


pirmdiena, 2022. gada 16. maijs

Otrdien, 17. maijā

 

7. klase


5. Inženierzinības - nenotiek.

8. un 9. klase brauc mācību ekskursijā.


Pedagogi : Mihails Ševčenko,

                 Katrīna Ostrovska

trešdiena, 2022. gada 11. maijs

Piektdien, 13. maijā

 

6. klase


1.Mūzika

2. Latviešu v.

3. Literatūra

4. Matemātika

5. Klases st.

6. Krievu v.

7. klase


1.Klases st.

2. Mūzika

3. Sports

4. Literatūra

5. Krievu v.

6. Matemātika

9. klase


1.Ķīmija

2. Ķīmija

3. Krievu v.

4. Krievu v.

5. Mūzika

3. un 4. klase - 


ekskursijā


(S. Rozenberga, D. Podkalna)


pirmdiena, 2022. gada 9. maijs

Otrdien, 10. maijā

 

2. klase


4. -

4. klase


1.Sociālās z.

2. Sociālās z.

3. Krievu v.

4. Matemātika

5. Klases st.


7. klase


1.Matemātika

2. Krievu v.

3. Sociālās z.

4. -

5. Inženierzinības

8. klase


1.Fizika

2. Fizika

3. Matemātika

4. Krievu v.

5. Datorika

6. Datorika

7. -

9. klase


1.Krievu v.

2. Matemātika

3. Fizika

4. Fizika

5. Latviešu v. (patst. d.)

6. Literatūra (patst. d.)
5. un 6. klase - ekskursijā.

 Skolotājas:

K. Ostrovska,

I.Pitkēviča


Skolā nav I. Laurinaite.


otrdiena, 2022. gada 3. maijs

Pirmdien, 9. maijā.

 

3. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Sociālās z.

4. klase


1.Latviešu v.

2. Sports

3. Latviešu v.

4. Datorika

5. Angļu v. (patst. darbs)

6. Latviešu v.

5. klase


1.Matemātika

2. Literatūra

3. Datorika

4. Latviešu v.

5. Latviešu v.

6. klase


1.Sports

2. Matemātika

3. Matemātika

4. Angļu v. (patst. darbs)

7. klase


1.Ģeogrāfija

2. Ģeogrāfija

3. Angļu v. (patst. darbs)

4. Sports

5. Datorika

6. Datorika

7. Teātra māksla

8. klase


1. Nodarbība

2. Nodarbība

3. Ģeogrāfija

4. Ģeogrāfija

5. Matemātika

6. Klases st.

7. Sociālās z.

9. klase


1. Nodarbība

2. Nodarbība

3. Sports

4. Matemātika

5. Ģeogrāfija

6. Ģeogrāfija

7. Angļu v. (patst. darbs)

2. klase


Ekskursija (V.K.)


Skolā nav I. Laurinaite


pirmdiena, 2022. gada 2. maijs

Otrdien, 3. maijā

 3. maijā -  saīsinātās stundas.

5. kl. mūzika sākas 12:05


ceturtdiena, 2022. gada 28. aprīlis

Pirmdien, 2. maijā

 

4. klase


  1. Latviešu v.

  2. Angļu v.

  3. Latviešu v.

  4. Datorika

  5. Sports

5. klase


1.Matemātika

2. Latviešu v.

3. Datorika

4. Latviešu v.(pārb. darbs)

5. Literatūra (pārb. darbs)

6. Angļu v.

7. kl nenotiek - teātra māksla.

Skolā nav S. Rumba.


trešdiena, 2022. gada 27. aprīlis

Piektdien, 29. aprīlī

 2. stundā 7., 8., 9. klasei - Karjeras stunda.

Pēc 4. stundas - TALKA


Ceturtdien, 28. aprīlī

 

4. klase


1.Latviešu v. (T.B.)

2. Dabaszinības

3. Latviešu v. (T.B.)

4. Matemātika

5. klase


Mācās attālināti. 

Jālasa ārpusklases literatūru.


Skolā nav S. Rumba.


otrdiena, 2022. gada 26. aprīlis

Trešdien, 27. aprīlī

 

Trešdien visas stundas notiek pēc saraksta e- klasē. Izmaiņu nav.

trešdiena, 2022. gada 20. aprīlis

Piektdien, 22. aprīlī

5. klasei no plkst. 12:05 (2 stundas) nodarbība par viedierīcēm.

7. un 9. klasei 3. un 4. stundā nodarbība par viedierīcēm.4.klase


1.Sports

2. -

3. Matemātika

4. Matemātika


5. klase


1.Matemātika

2. Krievu v.

4. Klases st.

5. Nodarbība 

6. Nodarbība

6. klase


1.-

2. Latviešu v.

3. Literatūra

4. Klases st. 

5. Matemātika

6. Krievu v.

7. klase


1.Literatūra

2.-

3. Nodarbība

4. Nodarbība

5. Krievu v.*

6. Matemātika

7. Klases st.

8. klase


1.Krievu v.

2. Matemātika

3.Ķīmija

4. Ķīmija

5. (Fakult. ķīmijā)

6. Latviešu v.9. klase


1.Ķīmija

2. Ķīmija

3. Nodarbība

4. Nodarbība

5. Krievu v.*


Skolā nav M. Anskonska.


Ceturtdien, 21. aprīlī

 4. klasei no plkst. 12:05 līdz 14:00 nodarbība “Veselīgs uzturs”

otrdiena, 2022. gada 19. aprīlis

Trešdien, 20. aprīlī

  5. stundā 7., 8., 9. klasei (304. un 305. kabinetā) -

 tikšanās (tiešsaistē) ar skolas absolventu Elviju Kukšu.

7. klase

Nenotiek vizuālā māksla


1.Bioloģija

2. Bioloģija

3. Matemātika *

4. Latviešu v.

5. Tikšanās ar absolventu.trešdiena, 2022. gada 13. aprīlis

Ceturtdien, 14. aprīlī

 

4. klase


1.Latviešu v.

2. Dabaszinības

5. klase


1.Sports*

2. Latviešu v.

6. klase


1.Latviešu v.*

2. Angļu v.

7. klase


1.Literatūra*

2. Sports

8. klase


1.Sports*

2. Literatūra

9. klase


1. Vēsture

2. Vēsture


1.- 4. klasei pirmās 4 stundas pēc saraksta e - klasē


otrdiena, 2022. gada 12. aprīlis

Trešdien, 13. aprīlī.

 

7. klase 


1.Bioloģija

2. Bioloģija

3. Dizains un tehn.

 (1. gr 112.)

4. Dizains un tehn. 

(1. gr 112.)

5. Latviešu v.

8. klase


1.Literatūra

2. Sports

3. Vizuālā m.

4. Vizuālā m.

5. Bioloģija

6. Bioloģija

7. Latviešu v.

9. klase

1.-

 2. Latviešu v

3. Bioloģija

4. Bioloģija

5. Sociālās z.

6. Klases st.

7. Mājturība(S.G.)

8. Mājturība.(S.G.)


4. klasei 1. un 2. stunda - 1.grupai 112. kab.

3. stundā 5. un 6. klasei tikšanās ar skolas absolventi Rutu Zatleri.

4. stundā 7., 8., 9. klasei tikšanās ar skolas absolventi Rutu Zatleri.


Skolā nav Z. Rozenvalds, K. Siliņa - Ivancova, K. Ostrovska.


pirmdiena, 2022. gada 11. aprīlis

Otrdien, 12. aprīlī

 

4. klase


1.Sociālās zinības*

2. Sociālās zinības

3. Matemātika

4. -

5. Angļu v.

6. -


5. klase


1. Angļu v.

2. Matemātika

3. Sociālās zinības

4. Sociālās zinības

5. -

6. Mūzika


6. klase


1.Matemātika

2. Latviešu v.*

3. Angļu v.*

4. Informātika

5. Sociālās zinības

6. Sociālās zinības

7. Mūzika

7. klase


1.Sociālās zinības*

2. Angļu v.

3. Angļu v.*

4. Latviešu v.

5. Iženierzinības
8. klase


1.Fizika

2.  Fizika

3. -

4. Angļu v.*

5. Datorika

6. Datorika

9. klase


1.Latviešu v.

2.Literatūra*

3. Fizika

4. Fizika


3. klase mācās attālināti.


Skolā nav K. Siliņa - Ivancova, Z. Rozenvalds, K. Ostrovska, S. Rozenberga