pirmdiena, 2021. gada 25. oktobris

Stundu saraksta izmaiņas 1.11.

 E - klases dienasgrāmatā ir jauns saraksts no 1. novembra

1. - 3. klase mācās klātienē, 4. - 9. klase - attālināti.

Angļu valodu 1. - 8. klasei mācīs Ilze Laurinaite.

ceturtdiena, 2021. gada 14. oktobris

Brīvlaiks no 18. oktobra līdz 22. oktobrim

Piektdien, 15. oktobrī

 

 1. klase


1. Latviešu v.

2. Dizains un tehnoloģijas

3. Dizains un tehnoloģijas


 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dizains un tehnoloģijas

4. Dizains un tehnoloģijas

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Mājturība

 1. klase


1.Matemātika

2. Mūzika

3. Matemātika

4. Mūzika


 1. klase


Mācās atttālināti.

(ieteicams - pildīt darbus uzdevumi.lv)

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Literatūra

3. Mūzika

4. Matemātika


 1. klase


1.Bioloģija (att.)

2. Nodarbība (S. Shm.)

3. Literatūra

4. Grāmatu lasīšana bibliotēkā

5. Mūzika 

 1. klase


Mācās atttālināti, veic darbus bioloģijā, latviešu valodā.

(ieteicams - pildīt darbus uzdevumi.lv)


 1. klase


1.Mūzika

2. Matemātika

3. Nodarbība (S. Shm.)

4. Literatūra

5. Latviešu v.Skolā nav I. Liepa - Liepiņa,  K. Ostrovska, D. Embrekšs.


trešdiena, 2021. gada 13. oktobris

Ceturtdien, 14. oktobrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Mūzika

4. Mūzika

 1. klase


1. Mūzika

2. Mūzika

3. Sociālās z.

4. Sports un veselība3. klase


1.Sports

2. Dabaszinības

3. Vizuālā m.

4. Vizuālā m.

5.  Mūzika

6. Mūzika

4. klase


1.Krievu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Dabas zinības

5. Sports un veselība

6. Teātra māksla


5. klase


1.Latviešu v.

2. Latviešu v.

3. Nodarbība (Projekts) 306.

4. Nodarbība (Projekts) 306.

5. Latviešu v.

6. Matemātika

7. Krievu v.

6. klase


1.-

2. Krievu v.

3. Latvijas vēsture (U.U.)

4. Latvijas vēsture (U.U.)

5. Vizuālā māksla

6. Latviešu v.

7. Matemātika

7. klase


1.Matemātika

2. Sports un veselība

3. Krievu v.

4. Literatūra

5. Latvijas vēsture (U.U.)

6. Latvijas vēsture (U.U.)

7. Latviešu v.

8. Teātra māksla

8. klase


1.Latvijas vēsture (U.U.)

2. Latvijas vēsture (U.U.)

3. Latviešu v.

4. Matemātika

5. Matemātika

6. Sports un veselība


9. klase


1.Latviešu v.

2. Literatūra

3. Matemātika

4. Krievu v.

5. Latviešu v.

6. Vizuālā m.

7. Latvijas vēsture (U.U.)

8. Latvijas vēsture (U.U.)


Skolā nav I. Eidaka, K. Ostrovska


otrdiena, 2021. gada 12. oktobris

Trešdien, 13. oktobrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Latviešu v.

3. Sports un veselība

4. Matemātika

5. Sociālās zinības


2. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Sports un veselība

5. Dabaszinības

3.klase                       

1. Latviešu v.

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Sociālās zinības

5. Sports

4. klase


1.Vizuālā māksla

2. Vizuālā māksla

3. Dabas zinības

4. Matemātika

5. Klases st.

6. Sports un veselība


5. klase


1.Dizains un tehn.

  2. gr. (S. Grase)            2. Dizains un tehn.          2.gr.(S. Grase) 

3. Dabas zinības

4. Dabas zinības

5. Matemātika6. klase


1.Dabas zinības

2. Dabas zinības

3. Matemātika

4. Literatūra

5.Mājturība (S. Grase)  

6. Mājturība (S.Grase)  

7. klase


1.Klases st.

2. Matemātika

3. Vizuālā māksla

4. Vizuālā māksla

5. Latviešu v.

6. Matemātika

7. Sociālās z.
8. klase


1.Latviešu v.

2. Literatūra

3. Dizains un tehn.

  2. gr. (S. Grase)               4. Dizains un tehn.               2.gr.(S. Grase)  

5. Ķīmija

6. Ķīmija

7. Sports un veselība


9. klase


1.Matemātika

2. Sports un veselība

3. Ķīmija

4. Ķīmija

5. Sociālās zinības

6. Latviešu v.

7. Mājturība(S. Grase)  

8. Mājturība (S.Grase)


Skolā nav I. Eidaka, Z. Rozenvalds, K. Ostrovska


pirmdiena, 2021. gada 11. oktobris

Otrdien, 12. oktobrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st. 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st.

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabaszinības

4. Klases st. 1. klase


1.Sociālās z.

2. Sociālās z.

3. Matemātika

4. Grāmatu lasīšana (I. K.)

 1. klase


1.Krievu v.

2. Nodarbība (S. Shm.)

3. Sociālās z.

4. Sociālās z.

5. Matemātika 

6. Mūzika

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Krievu v.

3. Latviešu v.

4. Nodarbība (S. Shm.)

5 Sociālās z.

6. Sociālās z.

7. Mūzika

 1. klase


1.Matemātika

2. Latviešu v.

3. Nodarbība (S. Shm.)

4. Krievu v.

5. Inženierzinības

6. Matemātika

 1. klase


1.Fizika

2. Fizika

3. Krievu v.

4. Matemātika

5. Datorika (S. Shm.)

6. Datorika (S. Shm.)

7. Literatūra

8. Mūzika

 1. klase


1. -

2. Matemātika

3. Fizika

4. Fizika

5. Krievu v.

6. Krievu v.


Skolā nav I. Eidaka, Z. Rozenvalds.


ceturtdiena, 2021. gada 7. oktobris

Pirmdien, 11. oktobrī

 

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Matemātika

3. Dabas zinības

4. Vizuālā m.

5. Vizuālā m.

 1. klase


1.Sports un veselība

2. Latviešu v.

3. Matemātika

4. Latviešu v.

5. Vizuālā m.

 1. klase


1.Latviešu v

2. Matemātika

3. Latviešu v.

4. Ētika

 1. klase


1.Latviešu v.

2. Latviešu v.*

3. Latviešu v.

4. -


 1. klase


1.Matemātika

2. Literatūra*

3. Sports un veselība*

4. Latviešu v.

5. Latviešu v.


 1. klase


1.-

2. Sports un veselība

3. Matemātika

4. -

5. Matemātika


 1. klase


1.Ģeogrāfija

2. Ģeogrāfija

3. -

4. Sports un veselība

5. Datorika

6. Datorika


 1. klase


1.-

2. Matemātika

3. Ģeogrāfija

4. Ģeogrāfija

5. Sports un veselība

6. Matemātika

7. Sociālās z.

 1. klase


1.Bioloģija (att.)

2. Bioloģija (att.)

3. Sports un veselība*

4. Matemātika

5. Ģeogrāfija

6. Ģeogrāfija


Skolā nav I. Eidaka, K. Ostrovska, Z. Rozenvalds.