ceturtdiena, 2020. gada 10. decembris

Pirmdien, 14. decembrī

 Stundas 1. līdz 4. klasei notiek pēc ieraksta e-klases dienasgrāmatā ( no 14. 12.).

Piektdien, 11. decembrī

 

1.klase

 1. Latviešu v .

 2. Dabaszinības

 3. Dizains un tehn.

 4. Mūzika

2. klase

 1. Mūzika

 2. Latviešu v .

 3. Matemātika

 4. Ētika

3. klase

 1. Latviešu v .

 2. Matemātika

 3. Mūzika

 4. Mājturība

 5. Klases st.


4. klase

 1. Klases st.

 2. Mūzika

 3. Teātra m.

 4. Latviešu v .

 5. Vizuālā m.

 6. Vizuālā m.


Skolā nav: Inga Liepa, Olga Turejeva


otrdiena, 2020. gada 8. decembris

Ceturtdien, 10. decembrī

 


1.klase

 1. Latviešu v.

 2. Sports

 3. Matemātika

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

2. klase

 1. Latviešu v.

 2. Latviešu v.

 3. Matemātika

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

3. klase

 1. Latviešu v.

 2. Sociālās z.

 3. Sports

 4. Vizuālā m.

 5. Vizuālā m.

4. klase

 1. Sports

 2. Matemātika

 3. Matemātika

 4. Sociālās z. un vēsture

 5. Sociālās z. un vēsture

Trešdien, 9. decembrī


1.klase

 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Latviešu v.

 4. Sociālās z.

2. klase

 1. Latviešu v.

 2. Sports

 3. Matemātika

 4. Dabaszinības

 5. Klases st.

3. klase

 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Latviešu v.

 4. Angļu v.

 5. Angļu v.

4. klase

 1. Sports

 2. Matemātika

 3. Angļu v.

 4. Latviešu v.

 5. Dabaszinības

pirmdiena, 2020. gada 7. decembris

Otrdien, 8. decembrī

 

1.klase


 1. Latviešu v.

 2. Mūzika

 3. Matemātika

 4. Angļu v.

 5. Dizains un tehn.


2.klase


 1. Mūzika

 2. Angļu v.

 3. Matemātika

 4. Dabaszinības

 5. Latviešu v.

3.klase


 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Angļu v.

 4. Mūzika

 5. Dabaszinības

4.klase


 1. Angļu v.

 2. Matemātika

 3. Mūzika

 4. Latviešu v.

 5. Dabaszinības

ceturtdiena, 2020. gada 3. decembris

Pirmdien, 7. decembrī

 5. ,6. 7., 8., 9. klase mācās attālināti.


1.klase

 1. Latviešu v.

 2. Sports

 3. Matemātika

 4. Dabas zinības

 5. Klases st.


2. klase

 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Sports

 4. Sociālās z.

 5. Mājturība

3. klase

 1. Latviešu v.

 2. Matemātika

 3. Dabas zinības

 4. Sports

 5. Ētika

4. klase

 1. Sports

 2. Matemātika

 3. Latviešu v.

 4. Latviešu v.

 5. Datorika

Piektdien, 4. decembrī

 


5. klase

 1. -

 2. Sports

 3. Latviešu v.

 4. Latviešu v.

 5. Dabas zinības

 6. Dabas zinības

6. klase

 1. Mājturība un tehnoloģijas

 2. Mājturība un tehnoloģijas

 3. Krievu v.

 4. Krievu v.

 5. Latviešu v.

 6. Sports


Skolā nav: Kristīne Siliņa -Ivancova.


otrdiena, 2020. gada 1. decembris

Ceturtdien, 3. decembrī

 6. klasei nenotiek 2. stunda - angļu v. (var skatīties filmas angļu valodā)

5. un 6. klase matemātikā raksta pārbaudes darbus.

Trešdien, 2. decembrī

 

1.klase


Izmaiņu nav.

2. klase


Izmaiņu nav.


3. klase


Izmaiņu nav.


4. klase


Izmaiņu nav.


5. klase


1.-

2. Latviešu v.

3. Literatūra

4. Sociālā ped. nod.

5. Latviešu v.

6. Sports


6. klase


1.Latviešu v.

2. Sports

3. Sociālās z.

4. Sociālās z.

5. Sociālā ped. nod.

6. Sociālā ped. nod.


Skolā nav: Inga Liepa, K. Siliņa - Ivancova.